Yhteneväiset edellytykset ammattiveneille

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on antanut ammattiveneiden turvallisuudesta määräyksen, joka yhtenäistää ammattiveneitä koskevia vaatimuksia. Ammattiveneiksi luokiteltaviin aluksiin kuuluu hyvin erilaisia veneitä, joiden rakenneturvallisuutta yhtenäiset edellytykset parantavat.

Uudistuksen myötä voimme tarkastaa jatkossa myös ammattiveneitä edustamamme ilmoitetun laitoksen HPi Verification Services edustajana.

https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/uudella-maarayksella-luodaan-yhtenevaiset-edellytykset-ammattiveneille