Ajankohtaista

CEproof sertifioi uusia ja käytettyjä veneitä

CEproof sertifioi uusia ja käytettyjä veneitä. Vuoteen 2018 on mahtunut paljon erilaisia ja monipuolisia projekteja. Tässä niistä muutamia esimerkkikuvia. CEproof certifierad nya och begagnade båtar. Vid 2018 finns det många olika projekt. Här är några exempel på bilder.
Lue lisää

Työ- ja viranomaisveneiden jälkisertifioinnille merkittävä helpotus

Trafi on julkaissut uuden ohjeen työ- ja viranomaisveneiden jälkisertifiointiin. Tämän perusteella voidaan kyseisten veneiden vanhemmat sarjatuotantomoottorit hyväksyä ilman nykyaikaisia päästövaatimuksia. CEproof Finland on tehnyt vuosia työtä tämän kansallisen esteen poistamiseksi. Samaa on menettelyä on sovellettu huviveneeksi rekisteröityjen veneiden osalta jo yli 10 vuotta.
Lue lisää

Kaksi kategoriaa

Tiesitkö että venemallilla voi olla kaksi eri kategoriaa? Esimerkkitapauksessamme (vene alle 7 m) on ammattikäytössä ja sen pitää pystyä satunnaisesti operoimaan liikennealueella III, (avomeri), jossa tulee olla B-kategorian sertifiointi. C-kategorian sertifiointi on sen takia, että siinä henkilömäärä on saatu suuremmaksi.
Lue lisää

Uusi huvivenedirektiivi

Ensimmäiset uuden huvivenedirektiivin RCD II: 2013/53/EU mukaiset sertifikaatit valmiina toimitukseen. Otamme vastaan hakemuksia venevalmistajilta sertifikaattien päivityksestä uudelle direktiiville. Siirtymäaika on vuoden verran, jonka jälkeen kaikki myytävät veneet tulee olla päivitettyjä uudelle sertifikaatille mikäli niitä asetetaan myyntiin.
Lue lisää